כמה התנגדויות לרעיון של "טיפול ללא מטפל" – או פסיכותרפיה ממוחשבת כטיפול יחיד

כמה התנגדויות לרעיון של "טיפול ללא מטפל" – או פסיכותרפיה ממוחשבת כטיפול יחיד

לעיתים קרובות באתר זה, אני מבטא את התמיכה בהכנסת טכנולוגיה לתוך עולם הפסיכותרפיה.ויחד עם זאת – ובאותה מידה של מעורבות רגשית – אני מתנגד נחרצות לרעיון של טיפול ללא מטפל.  מטרת מאמר קצר זה לתת תמונה מאוזנת יותר על השאלה של תפקיד המטפל בתהליך הטיפולי

תפקידו של המטפל בראייה של תיאוריות פסיכולוגיות

נוכחות המטפל בטיפול במטופליו  אנלוגית בחשיבותה לנוכחות ההורה בגידול ילדיו. ניתן להשוות את הקשר בין המטפל למטופל ל קשר אם – תינוק. הקשר בין האם  לתינוק בונה את חווית העצמי של התינוק ואת מנגנוני הויסות העצמי שלו. תבניות הזהות העצמית והיכולת ל וויסות עצמי נוצרות על ידי הפנמה של  האינטראקציות עם האם. באמצעות האינטראקציה עם האם לומד התינוק  מי הוא, מהו העולם ומה טיב הקשר בינו לבין העולם. התבוננותה של האם בתינוק  ונסיונותיה להבין אותו, מפתחת בו את היכולת לחוות את עצמו. האם מעניקה לו ארגון, משקפת לו את עצמו ומפיקה ממנו חוויות שונות. ארגון חוויות אלה יהווה את הבסיס לתחושת העצמי שלו. מאוחר יותר במהלך ההתפתחות ממשיך התהליך של השתקפות עצמית בתגובת האם אולם יש יותר ויותר מקום לחוויות שמקורן ביוזמת התינוק. ככל שהתינוק גדל  ומתפתח גדלה יכולתו להכיר בהיותה של האם נפרדת ממנו. בהדרגה מתפתחת היכולת לראות בתגובות האם התנהגות עצמאית שאינה מהווה השתקפות לתגובות התינוק. גם היכולת לוויסות עצמי מתפתחת דרך הקשר בין האם לתינוק. כאשר מצליחה האם להרגיע את התינוק ולווסת את הגרויים כך שלא יחווה את סביבתו כמציפה ומתסכלת מפתח התינוק בהדרגה את היכולת העצמאית לוויסות עצמי. טכניקות ההרגעה הראשוניות בהן משתמשת האם כדי להרגיע את תינוקה מופנמות על ידי התינוק באופן כזה שהופכות להיות חלק ממנו, בשל היות האם  הדמות המשמעותית עבורו.

האנלוגיה בין הקשר אם – תינוק לקשר מטפל  – מטופל מעוררת שאלות לגבי אפקטיביות התוכנה כמשקפת וכמקנה  מיומנויות של  וויסות עצמי. באיזו מידה יכולה התוכנה לשקף למטופל  את המתרחש  ובכך להחליף את המטפל. באיזו מידה יופנמו טכניקות הוויסות העצמי הנלמדות על ידי התוכנה, ללא דמות משמעותית המעורבת ומשתתפת בתהליך ההרגעה וההקניה. כאשר המטופל מקבל חיזוק על התנהגותו מגורם טכנולוגי  או מגורם אנושי שלא נתפס כמשמעותי, יש הבדל באיכות ההפנמה. במצב זה החיזוק נתפס כחיצוני, כזה שמסביר מהי התנהגות רצויה ומהי התנהגות שאינה רצויה. כאשר החיזוק ניתן על ידי גורם אנושי המשמעותי למטופל החיזוק מגדיר לו את עצמו כאדם. לכן טיפול בביופידבק עם מטפל  יכול  לסייע למטופל להבין מי הוא ולסייע לו לפתח מבנה פנימי של וויסות עצמי. אימון בביופידבק ללא מטפל ילמד את המטופל  טכניקות שונות, אולם הפנמתן תהיה מוגבלת. הסיבה היא ששנוי הארגון החוויתי הפנימי יכול להתבצע דרך קשר רגשי משמעותי ואינו תוצאת למידה עצמית בלבד.

היכולת לוויסות עצמי היא פנימית. יכולת זו היא פרי הפנמה של קשר טיפולי  מיטיב בו למד המטופל  באמצעות טכניקות התנהגותיות וקוגניטיביות לזהות ולשלוט ברמת העוררות שלו. היכולת לוויסות עצמי כוללת איפוא שני קומפוננטים מרכזים: קומפוננט הקשר הטיפולי המאפשר הפנמה, וקומפוננט ה טכניקות לוויסות עצמי.

פוסט זה סגור לתגובות