מדוע אינני מסתפק בפסיכותרפיה "רגילה"

מצגת זו מסבירה את הצורך בהוספת חשיבה ביולוגית וטכנולוגית לתהליכי טיפול.

שם המצגת הנו when good-enough is not enough  (בקריצה לוויניקוט ולאמא הטובה דיה) והאמירה הראשונה במצגת היא דווקא בזכות הפסיכותרפיה. עם זאת המצגת מצביעה על חוויה שכיחה בטיפול: המטופל מתקדם, מבין עצמו טוב יותר וחי עם עצמו בשלום  אך הסמפטום נשאר.

בהתבסס על ספרים אחרונים של ledux ושל דויד סרוון שריבר – מצג כאן הרציונאל ל"פסיכותרפיה נמוכה" כלומר לעבודה אל אזורים נמוכים של המוח האחראים על חלק מתגובות החרדה.

בהמשך מובע הצורך לשמוש בכלים מתקדמים יותר כדי לטפל ב"עקשנות של הנפש האנושית" לצורך זאת אנו מגייסים את הטכנולוגיה

when good enough is not enough
View more presentations or Upload your own.

פוסט זה סגור לתגובות