על הפרופיל הפסיכודינמי

כיצד בונים פרופיל פסיכודינמי? מה הממדים שיש להעריך? בהרצאה זו אציג את אחת האפשרויות

על הפרופיל הפסיכודינמי
View more presentations or Upload your own.

פוסט זה סגור לתגובות