הפרופיל הדינמי של קרולינסקה

בהמשך לדיון שנערך בנושא אבחון פסיכודינמי, מובאת כאן מצגת (תודה לז'אנה ) על האבחון המבוסס על הקבוצה מקרולינסקה
בשעור נמשיך לעבוד על המשך הממדים – אבקש מכל אחד לחשוב על דוגמה ממטופל שלו ולהביאה לכיתה

אבחון דינמי
View more presentations or Upload your own.

פוסט זה סגור לתגובות