מידע למודרכים בטיפול דינמי עדכני

הראיון האבחוני המובנה על פי קרנברג

קרנברג מחלק את הפסיכופתולוגיה ל- 3 רמות אירגון אישיות:  פסיכוטי, גבולי (של הפרעות האישיות) ונוירוטי. להלן יוצגו אפיוני ארגון האישיות הגבולי – וביטויים במימדים השונים שנבדקים בראיון...

קרא עוד

על הפרופיל הפסיכודינמי

כיצד בונים פרופיל פסיכודינמי? מה הממדים שיש להעריך? בהרצאה זו אציג את אחת האפשרויות על הפרופיל הפסיכודינמי View more presentations or Upload your...

קרא עוד

על הערכה פסיכיאטרית

מצגת זו, מטרתה להציג את העקרונות של הערכה מבוססת על ה DSM-IV הערכה פסיכיאטרית View more presentations or Upload your...

קרא עוד